Boase
1 juni 2001

Klient: Statens Byggeforskningsinstituttet

Projekt: Fremtidens bolig – En prisopgave med vægt på bæredygtighed og tilgængelighed.

Proces: Vi udviklede et koncept der adresserer alle større byers problemer med forurenet jord, der ikke egner sig til bebyggelse med mindre man iværksætter dyre bortkørsler af den forurenede jord. Projektet foreslår en løsning hvor man bygger billige præfabrikerede mobile boliger på pæle, og planter piletræer der renser jorden over en forholdsvist kort årrække.

Feedback ”Forslaget er tildelt 1.-præmie, fordi det rummer visioner og originalitet…det formår at holde sig svævende over de komplekseudfordringer og samtidigt at dykke ned til detaljering med en række nytænkte svar.” konkurrencens dommer betænkning

Præmiering: Projektet vandt 1. præmie i konkurrencen og blev yderligere tildelt ”Den Danske Design Pris” / Visionsprisen uddelt af Dansk Design Center

Boase_front page
Boase_pages