NyLisBy
1 november 2002

Klient: Århus kommune

Projekt: Konkurrence om et nyt boligområde i Lisbjerg

Proces: med udgangspunkt i bæredygtighed skabte vi et oplæg til udviklingen af en ny bystruktur, hvor der bygges i et moderne formsprog og samtidig værnes om tæthed og de sociale rum.

Feedback: ”Det er et originalt bud på, hvorledes man kan udforme en tæt bystruktur, der indeholder elementer af den traditionelle by sat sammen på en ny måde. Byen – NyLisBy – kan karakteriseres som en by, der ”kæder” fortid og fremtid sammen.” konkurrencens dommer betænkning

Præmiering: Projektet vandt 2. præmien

NyLisBy
NyLisBy2